Nguyễn Văn Thắng

Các kênh Marketing Online dành cho bất động sản

Ở một bài viết trước mình đã chia sẻ về các kênh triển khai Marketing Offline dành cho bất động sản và tiếp theo bài viết này mình xin chia sẻ các kênh Marketing...

Các kênh Marketing Offline dành cho bất động sản

Tìm kiếm khách hàng luôn là vấn đề được các bạn môi giới bất động sản quan tâm hàng đầu, nếu chỉ giỏi về kiến thức và kỹ năng mà không có khách hàng...